Şirket Bilgileri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri (397 ve 1524) ile 31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik uyarınca öngörülen içeriğe bu bölümde yer verilmektedir.

Şirket Ünvanı SERAMİKSAN TURGUTLU SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mersis Numarası 0761 0036 9420 0019
Ticaret Sicil Numarası Merkez – 60245-K-4916
Vergi Dairesi ve No Hasan Tahsin V.D. 7610036942
Adres 1401 Sokak No:2/B Alsancak-Konak-İZMİR
Taahhüt Edilen Sermaye 32.000.000,-TL
Ödenmiş Sermayesi 32.000.000.-TL
Yönetim Kurulu

Arkan Hakan DEMİRDÖVER

Bilgehan DEMİRDÖVER

Celal YILDIZ

Denetim Şirketi PWC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ.

İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ     13/07/2021

Ticaret Sicil No: 60245

Ticaret Ünvanı: Seramiksan Turgutlu Seraamik San. ve Tic. AŞ.

Ticari Adresi: 1401 Sok. No:2/B Alsancak/Konak/İzmir

Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu

      Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin yönetim kurulunca bölünme işlemine ilişkin alınan 02/07/2021 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan bölünme planı, bölünme raporu, son 3 yılın finansal tabloları ile faliyet raporları genel kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 02/07/2021 tarihinden itibaren şirketin 1401 Sok. No:2/B Alsancak/Konak/İzmir adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171inci maddesi gereğince ilan olunur. 

Seramiksan Turgutlu Seramik San. ve Tic. AŞ.

İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ        13/07/2021

Ticaret Sicil No: 60245

Ticaret Ünvanı: Seramiksan Turgutlu Seraamik San. ve Tic. AŞ.

Ticari Adresi: 1401 Sok. No:2/B Alsancak/Konak/İzmir

Bölünmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı

     Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz, 02/07/2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde bölünen şirket olarak bilgileri aşağıdaya çıkarılan şirketler ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden bölünme işlemi gerçekleştirilecektir. 

     Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde 1401 Sok. No:2/B Alsancak/Konak/İzmir adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175inci maddleri gereğince ilan olunur. 

Devralan Şirket Bilgileri

Yeni Kurulacak 1'inci Şirket Bilgileri 

Ticaret Sicili Müdürlüğü: İzmir

Ticaret Sicili Numarası: Şirket henüz kurulmamıştır, kısmi bölünmenin tescili ile kurulacaktır. 

Ticaret Ünvanı: Şirket henüz kurulmamıştır, kısmi bölünmenin tescili ile kurulacaktır. 

Yeni Kurulacak 2'inci Şirket Bilgileri

Ticaret Sicili Müdürlüğü: İzmir

Ticaret Sicili Numarası: Şirket henüz kurulmamıştır, kısmi bölünmenin tescili ile kurulacaktır. 

Ticaret Ünvanı: Şirket henüz kurulmamıştır, kısmi bölünmenin tescili ile kurulacaktır. 

Yeni Kurulacak 3'üncü Şirket Bilgileri

Ticaret Sicili Müdürlüğü: İzmir

Ticaret Sicili Numarası: Şirket henüz kurulmamıştır, kısmi bölünmenin tescili ile kurulacaktır. 

Ticaret Ünvanı: Şirket henüz kurulmamıştır, kısmi bölünmenin tescili ile kurulacaktır. 

Seramiksan Turgutlu Seramik San. ve Tic. AŞ.

Arama Ekranını Kapat
x

Seramiksan'da Ara